Střední odborné učiliště Domažlice

Kandidáti do voleb školské rady

Kandidáti do voleb školské rady

Návrhy kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky :

1. Lucie Sokolová, Blížejov 109, zák. zástupce žáka třídy S1.M

2. Barbora Kochmanová Dragounová, Holýšov, Na Radosti 317, zák. zástupce žáka třídy S1.K

Návrhy kandidátů za pedagogické pracovníky :

1.  Ivana Vondrovicová,  učitelka, Domažlice, Bořice 27

2.  Jan Königsmark, zástupce ředitelky, Přeštice, V Háječku 991

Kandidáti do voleb školské rady

Další obsah sekce ,