Střední odborné učiliště Domažlice

Finančně gramotná a podnikavá škola – 20.6.2024

Finančně gramotná a podnikavá škola – 20.6.2024

Ve čtvrtek 20.6.2024 proběhl na SOU Domažlice další projektový den, tentokrát zaměřený na finance a všechno, co se točí kolem peněz. Studenti se rozdělili do několika skupin zaměřených na různá témata, např. na finanční plán, zajištění příjmu, bydlení, tvorbu rezerv, penze, zajištění majetku a odpovědnosti. Budova učiliště se změnila na finanční ústav, ale také na firmu, pro kterou je potřeba zajistit počáteční kapitál. Dobré základy matematiky a kupeckých počtů byly výhodou. Závěrečné zamyšlení nad vlastním hospodařením bylo jedním ze smyslů velmi zdařilé akce.

Finančně gramotná a podnikavá škola – 20.6.2024

Další obsah sekce