Střední odborné učiliště Domažlice

Exkurze obrábění a úprava materiálů v Plzni

Exkurze obrábění a úprava materiálů v Plzni

Ve středu 8. března 2023 žáci třetích ročníků učebních oborů Obráběč kovů a Mechanik seřizovač navštívili provozy společností zabývající se obráběním a úpravou materiálů v Plzni.

Exkurzi zaštiťoval pan Miroslav Dominik ze společnosti DOMINIK – CNC HEAVY MACHINING s.r.o…

První prohlídka proběhla ve Výzkumném a zkušebním ústavu v Plzni, kde jsme byly seznámeni s aplikací funkčních povrchů metodou žárových nástřiků, plazmatickým nástřikem, vysokorychlostním nástřikem, elektrickým obloukem a nástřikem plamenem, které se využívají k opravě poškozených povrchů opotřebením. Dále jsme byly seznámeni s provozem pro tepelné zpracování materiálů pomocí nitridace v plynu, cementací a dalším zušlechťováním materiálu.

Poté jsme se přesunuly do společnosti DOOSAN, kde jsme viděly výrobu turbín. Zde jsme viděly v provozu obráběcí stroje, které jsou několika násobně větší, než jsme zvyklí. Největší portálové centrum má délku pracovního prostoru 17 000 mm.

Poslední prohlídka byla ve společnosti WIKOV Gear, kde se vyrábí a renovují převodovky. Ve společnosti se vyrábí veškerá ozubená kola s rovným a šikmým profilem až do průměru 3 500 mm.

Žáky exkurze velice zaujala, byli udiveni, když viděli, jak se vyrábí dílce větších rozměrů, než jsou zvyklí.          

Rostislav Bohman

Exkurze obrábění a úprava materiálů v Plzni

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE