Střední odborné učiliště Domažlice

Den Země ve Stodě

Den Země ve Stodě

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

   I v naší škole se každý rok zapojujeme různými aktivitami. Letos  jsme se zaměřili na naše pracovní prostředí. Kadeřníci si pod vedením svých učitelek odborného výcviku vytvořili krásný odpočinkový prostor na zahradě školního kadeřnictví. Tomu předcházel dokonalý úklid celého prostranství, oprava a nový nátěr plotu, vytvoření okrasných záhonků a jejich osázení. Na dekoraci toho všeho si vyrobili žáci malované kameny.

Na zahradě školy pomáhali zase žáci s kultivací vykáceného prostoru, kde vznikne nový trávník a zelená plocha bude sloužit mimo jiné i k výuce.

Den Země ve Stodě