Střední odborné učiliště Domažlice

Den Země

Naše planeta oslavila svůj svátek 22. dubna. Jedná se o celosvětově vyhlášený den, který připomíná, že jiný domov nemáme a je potřeba chránit životní prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Svátek jsme s žáky oslavili projektovým dnem s několika exkurzemi. Žákyně oboru Kosmetické služby a Gastronomové se vydali do mlékárny v Domažlicích. Mohli si prohlídnout místní výrobu firmy Namara s.r.o. Kuchaři-číšníci se vydali na exkurzi do slídového dolu, který je naprostým unikátem. V Domažlicích se těžila slída od roku 1943 do dubna 1945. Jedná se o jediné přístupné důlní dílo tohoto typu v České republice. Třídy S2.T a K1.B navštívily sběrný dvůr v Domažlicích, kde se dozvěděly vše o odpadovém hospodářství města Domažlice. V souvislosti s Dnem Země je potřeba myslet na pořádek a úklid kolem nás. Je vyhlášeno několik akcí úklidu, do kterých se můžete zapojit i vy.  Děkujeme za spolupráci třídním učitelům, kteří třídy motivovali a Den Země oslavili.

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE