Střední odborné učiliště Domažlice

Přijel k nám EDUBUS

Přijel k nám EDUBUS

Dne 21.3.2023 navštívil naši školu ve Stodě EDUbus – MOBILNÍ POLYTECHNICKÁ LABORATOŘ PRO ŠKOLY.

Tento speciálně upravený autobus je bohatě vybavený moderním výukovým zařízením od výpočetní techniky, pestrou škálou měřících senzorů, termokamerami, měřícími systémy, až po virtuální realitu. To vše je zahrnuto do několika výukových programů nabízených nejen žákům, ale i pedagogům a dalším zájemcům.

Celkem se akce zúčastnilo 52 žáků a 5 pedagogický pracovníků.

Žáci byli rozděleni do osmi dvojic, každý tým byl plně vybaven potřebnou technikou. 

Programy nás provázeli zástupci společnosti EDU Teamu – Jana a Martin.

Návštěva EDUBusu zpestřila naši výuku a nadchla a inspirovala všechny zúčastněné.

My jsme si pro naše žáky z oborů Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik vybrali programy zaměřené na :

  • Měřící zařízení – zde si žáci vyzkoušeli propojit s tabletem přes bluetooth senzory teploty, CO2 a pomocí kabelů měřící přístroje voltmetr a ampérmetr. Naměřili několik hodnot při odlišných podmínkách použití čidel a při zapojeních různých elektronických součástek do obvodů. Hodnoty následně zapsali do sdílené tabulky umístěné v cloudu. To vše bylo názorně prezentováno na velkoplošných monitorech. Společně jsme výsledky porovnali a 

vyhodnotili stav a případné odchylky či chyby v měření.

  • Termokamery – pomocí dvou typů termokamer si žáci vyzkoušeli změřit, porovnat a vyhodnotit výsledky měření u velkého množství vzorků a situací. Pracovali s pojmy jako je tepelná vodivost či isolace různých materiálů, odraz tepla, tepelná setrvačnost, přeměna kinetické energie na tepelnou a další.
  • Virtuální a rozšířená realita – v tomto programu si žáci osobně vyzkoušeli rozdíl mezi virtuální realitou (VR) a rozšířenou virtuální realitou (AR). Používali nejen speciální brýle pro VR, ale i tablety a mobilní telefony. Nahlédli pod pokličku vytváření prostředí pro VR. Poznali její bohaté uplatnění nejen v zábavním průmyslu, ale i v různých dalších oborech od elektro, strojního až po medicínu.
Přijel k nám EDUBUS